HATÁROZÁS

Rajzoljam ezt a földet?
Arcom naponta újrafesti valami okosság.
A hallgatást megmotozzák.
Szavakba bekötöznek.

Föladjam-e neked hazámat?
Neked, ki nevetésedbe öltözteted
a részeg embert s a kutyakölyket,
és aztán feltámadt

rémületed falain kívülre
zárod az összes tétovát!
Rajzolom országod tovább:
tiszta ablakodhoz leülve.