A SZARVAS DALA

AZILUM

Marad. Megmarad.

Késsel
cinkosok néma ereim. Éjfélkor
a Dunához térdelek,
arcomra pacskolom a Holdat,
nehogy összetévesszenek
valami ártatlannal.
Hová cipelnek éjszaka kései, utak,
hová még lejjebb? az ország útjai alá,
gyökerek alá
az idő vázaihoz,
szerelmes kövekig, hová?
Fölvet
hétfői hajnal,
csattog iratos zászló,
szárba szökken a rozs is,
hiába: nyár van, a sínek sem
tépődnek fel zokogó
vonatok előtt.
Az ismerős szélben
cédulák szállnak,
ismerõs szélben libben a rozs:
papírcsákós szentek szaladnak
utánam: megállni! megállni!
Hazám, vívhatatlan nyaradban megállni:
hangjaiddal sötétül egybe a szívem.
A folyó sebeihez gyárak szegődnek,
nagybetűs falakhoz csehók
s a gépekhez részegség szomorú harlekinjei,
sárga estéket viselnek arcukon, csontig
hűlünk erős nyaradban.
Mélyeidből előkotornak
szavakra leső büdöskirályok, mintha
magam elloptam volna!
havat kiabálnak szemgödreimbe,
huhhogatják füleim dobját, menekülök
hozzád halénték két csontját
mutogatva
és elérek hozzád fénnyel, ahogyan
sín a gerinchez, mint
hallgató vérhez a kés.

2003

cantata

ODA. KINT.

ODA. KINT.

árok aljában alszik jó időm,
jószágaim szélmarta, sívó legelőn
vérző fogakkal marják a földet.
aztán jóllakva tündökölnek.

élem a voltak jelenét,
a vihart, szárnyas kabátot
szögre akasztom,
kívül minden elfogadó kaszton

életem éppen billen át,
ahol ajtók csukódnak,
ablakok: kinyitják,
fölhasítják az éjszakát.

Csigaröptetés

Csigaröptetés

Violin bácsi sétál

Violin bácsi sétál

KÖZELSÉG. IDEGENSÉG

„...vizes sík" spárga boggalKÖZELSÉG. IDEGENSÉG.

az idő, ujjak közt szétpergő semmi
elrettent elfeledni:
ránk van itt bízva minden:
kezünk a kint- és bent kilincsen.

kell ami volt, azt is szeretni.
kell a húsunkká lett jövőt
a túlélt estével egybetemetni.
kell az eljövő azonos-ra lelni.

jó – ha kell – megtanulni ölni,
s ha a távolság éj-horizont arcát fölfedve
ránk köszön
– ha ránk köszön –, átölelni.

1920. 06. 04.

Nagyapáink, Dénes János dr. t. hadnagy és Kállay József híradós szakaszvezető emlékére, akik több mint három éven át védték a hazát az első világháború orosz, román és olasz frontjain, hogy végül egy kastélyban annulláltassék 660.821 hősi halotti értesítő. Ők ketten hazakeveredtek, de előbb s azután is érkeztek vörös madarak.